Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Zapłać zadłużenie / wpłać zaliczkę


Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kancelarii lub na konto bankowe:

08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


Nazwa kancelarii:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierzoniowie Anna Szeląg-Adamczyk


Adres kancelarii:
Świdnicka 38 bud. 2”A”/11, 58-200 Dzierżoniów


Przejdź do strony Twojego banku lub pobierz druk przelewu.