Od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

data dodania: 2016-07-29
07.10.2016r. - Licytacja udziału w nieruchomości położonej w Dzierżoniowie

data dodania: 2016-07-29

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 07-10-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się:

druga licytacja

udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, przysługującej dłużnikowi, w całości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 54/10000 w prawie własności wspólnych części nieruchomości i prawie własności działki nr 1033, położony: Osiedle Różane 33C/8, obręb Nowe Miasto, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00043054/8. Lokal o powierzchni 47,84m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. W bardzo dobrym stanie, elementy wykończeniowe odpowiadają dzisiejszym standardom i nie są zniszczone. Lokal o wysokim standardzie wyposażony w pełni w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Położony na IV piętrze budynku kilkuklatkowego, czteropiętrowego, w dobrym stanie technicznym, położonym w atrakcyjnej strefie rynku lokalowego, jest częścią zabudowy osiedlowej, która przez drogę sąsiaduje z zabudową jednorodzinną. Budynek jest posadowiony na działce, która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności. Do lokalu przynależy piwnica.

Suma oszacowania wynosi 52 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 250,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 06.10.2016r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
23.08.2016r. - Licytacja nieruchomości położonej w Bielawie

data dodania: 2016-07-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 23-08-2016r. o godz. 11:00, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Osiedle Włókniarzy 5/12, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego dłużnikowi. Lokal o pow. użytkowej 39,76 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na III piętrze budynku wielorodzinnego, wieloklatkowego, czteropiętrowego. Budynek posadowiony na działce gruntu nr 388, o pow 4.995 m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie. Ogólny stan techniczny lokalu średni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne w budynku.

Suma oszacowania wynosi 63 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 925,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 390,00zł

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 22-08-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
23.08.2016r. - Licytacja nieruchomości położonej w Dzierżoniowie

data dodania: 2016-07-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 23-08-2016r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w 20,30% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, położony: 58-200 Dzierżoniów, ul. Brzegowa 127/3, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00017228/8, własność dłużnika. Lokal o powierzchni 48,68m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Położony na I piętrze budynku dwupiętrowego. Lokal w złym stanie technicznym i wizualnym, bez ponadprzeciętnych ograniczeń funkcjonalnych, o bardzo niskim standardzie, z nieczynnymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i własnego c.o. Budynek, w którym mieści się lokal, to obiekt dwupiętrowy, kilkuklatkowy w dostatecznym stanie technicznym, położony na działce nr 700/5, o pow. 136m2, która wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 53 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 125,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 22-08-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
04.08.2016r. - Licytacja nieruchomości położonej w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego

data dodania: 2016-06-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 04-08-2016r. o godz. 14:20, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną nr 651, położoną: ul. Krasickiego 51, 58-200 Dzierżoniów, obręb Centrum, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025080/7, własność dłużnika. Działka o pow. 296m2, całkowicie zabudowana budynkiem handlowym oraz dobudowanym do niego parterowym budynkiem gospodarczym o pow. 53m2. Budynek handlowy dwupiętrowy w tym poddasze użytkowe, podpiwniczony, o pow. użytkowej 636,48m2, w dość dobrym stanie technicznym, z bardzo dobrą dostępnością, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany piecami elektrycznymi. Piwnica o pow. 87,50m2. Teren w pełni uzbrojony, w atrakcyjnej strefie rynku, dla tego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren obszaru centralnego z istniejącą zabudową mieszkaniowo-usługowo-handlową.

Suma oszacowania wynosi 730 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 547 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 73 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 03-08-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
04.08.2016r. - Licytacja nieruchomości położonej w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka

data dodania: 2016-06-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 04-08-2016r., o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 205, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny wraz z udziałem 23,16% wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania terenu objętych KW nr 18180, położony: ul. Ząbkowicka 51 "A", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00038395/2, własność dłużnika. Lokal o pow. użytkowej 77,70m2 (wg. pomiarów i obliczeń biegłego, wg księgi wieczystej ma 78,80m2), położony na parterze budynku, składa się z czterech pomieszczeń o wysokości od 2,90m do 3,30m (sali sprzedaży, zaplecza magazynowego, pomieszczenia socjalnego i wc). Pomieszczenia o różnej wielkości, w dość dobrym stanie technicznym i wizualnym. Lokal o charakterze handlowym, obecnie nieużytkowany. Wyposażony w instalacje: elektryczną (bez licznika) i wodno-kanalizacyjną. Gaz przewodowy dostępny w budynku, lokal bez ogrzewania. Dojazd i dostęp do lokalu dobry, od strony ul. Ząbkowickiej i przez wewnętrzne podwórko. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt mieszkalno-użytkowy w dostatecznym stanie technicznym, położony na działce nr 8/2, o pow. 632m2, która wg studium jest położona na obszarze koncentracji usług centrotwórczych (oznaczenie U). Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Suma oszacowania wynosi 105 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 500,00zł

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 03-08-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
29.06.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-05-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 29-06-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1,38% wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania terenu objętych KW nr 29076, położony: ul. Piastowska 18/305, obręb Fabryczna, 58-260 Bielawa, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00030977/0, własność dłużnika. Lokal o pow. użytkowej 55,36m2, położony na III piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pomieszczenia są w przeciętnym stanie, a niektóre elementy wykończeniowe nie przystają do dzisiejszych standardów (posadzki). Lokal o podstawowym standardzie jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną; lokal ogrzewany przenośnymi piecykami elektrycznymi. Budynek, w którymi mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, obiekt poprzemysłowy (w częściach wspólnych okna stalowe jednoszybowe), położony w atrakcyjnej strefie miasta, na działce nr 97/1, o pow. 2504m2, która wg studium jest położona na terenie usług centrotwórczych i jest zabudowana kilkoma budynkami mieszkalno-użytkowymi.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 000,00zł

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 28-06-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
15.06.2016r. - Licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Bielawie

data dodania: 2016-05-10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 15-06-2016r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: Os. Włókniarzy 4 D/15, 58-260 Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie (Adres spółdzielni: 58-260 Bielawa, Os. Włókniarzy 1), dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego dłużnikowi. Lokal o pow. użytkowej 38,85m2, położony na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 16,38m2 i 10,76m2, kuchni 4,47m2, łazienki 2,91m2 i przedpokoju 4,33m2. Lokal w dostatecznym stanie technicznym i wizualnym. Lokal zaniedbany, wymagający remontu, wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którymi mieści się lokal to obiekt czteropiętrowy w dobry stanie technicznym, położony w atrakcyjnej strefie rynku lokalnego, na działce, która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 76 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 300,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7640,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 14-06-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

 

Nieruchomość można oglądać 13.06.2016r. - poniedziałek, godz. 10.00
15.06.2016r. - Licytacja udziału w nieruchomości polożonej w Bielawie

data dodania: 2016-05-10

Licytacja odwołana.
07.06.2016r. - Licytacja udziału w nieruchomości położonej w Dzierżoniowie

data dodania: 2016-05-10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 07-06-2016r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się:

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/4 niewydzielonej części nieruchomości, przysługującej dłużnikowi, w całości stanowiącej działki nr 682 i 709, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami niemieszkalnymi o charakterze gospodarczym, położonej ul. Brzegowa 135, obręb Dolny, 58-200 Dzierżoniów, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00007145/9. Działki o łącznej powierzchni 5074m2. Działka nr 682 w części ogrodzona, w części zaniedbana, dostęp do posesji bezpośrednio z ulicy, działka położona na terenie, który wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opisany jako tereny mieszkaniowe. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z dobudówką i siedmioma budynkami niemieszkalnymi. Budynek mieszkalny to dość duży murowany obiekt jednopiętrowy sprzed 1945r, o pow. użytkowej z dobudówką 295,40m2, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu, mieszkania mają oddzielne instalacje c.o. Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym z mocno zużytą wyprawą elewacyjną. Budynek mieszkalny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, zamieszkały przez trzy rodziny w odrębnych mieszkaniach. Do budynku dostawiona parterowa dobudówka mieszkalna. Budynki gospodarcze oznaczone na mapie ewidencyjnej jako 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, o łącznej powierzchni użytkowej 693,40m2, budynki 8g i 9g usytuowane w części mieszkalnej, o łącznej pow. zabudowy 280,00m2. Działka nr 709 to niewielki obszar w kształcie trójkąta, w ewidencji gruntów sklasyfikowany jako PsIV, zlokalizowana na terenie, który wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opisany jako teren drobnej działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową. W ramach udziału dłużnik zajmuje jeden lokal mieszkalny o pow. ok. 80m2 oraz budynki gospodarcze nr 3g, 4g, 5g i 6g.

Suma oszacowania wynosi 122 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 250,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
20.11.2015r. - Druga licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie - odwołana

data dodania: 2015-10-20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 20-11-2015r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się:
druga licytacja
nieruchomości położonej:  ul.  Bat. Chłopskich, budynek nr 7 "B", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00020620/0, własność: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEDEON" M. Socha, W. Rutkowski - spółka jawna. Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny, o pow. 214,20m2, wraz z udziałem 25,67% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r.gruntu w granicach działek nr 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Lokal położony na parterze i I piętrze budynku jednopiętrowego, składa się z ośmiu pomieszczeń i klatki schodowej oraz strychu.  Lokal o charakterze handlowo biurowym, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z kotłowni elektrycznej, oraz na parterze kominek z rozprowadzeniem ciepła na piętro. Dojazd bez ograniczeń, dostęp z ulicy i przez wewnętrzne podwórko. Budynek, w którym mieści się lokal to jeden z zespołów budynków: mieszkalnego i użytkowych, w kształcie litery L, jest to obiekt jednopiętrowy w dość dobrym stanie technicznym, położonym na działce nr 46/10. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności  (MS), brak miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   268 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 200,00zł .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
24.04.2015 - Pierwsza licytacja udziału w prawie do lokalu w Pieszycach

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się:

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: ul. Ogrodowa 98 B/9, 58-250 Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego w udziale w wysokości 1/2 dłużnikowi. Lokal mieszkalny o pow. 46,60 m2, położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, w zabudowie trzyklatkowej, osadowiony na działce gruntu nr 938 o pow. 0,1735ha. Lokal składa się z trzech pokoi o pow. 14,30 m2, 9,25 m2 i 7,45 m2, kuchni o pow. 7,06 m2, łazienki z wc o pow. 3,20 m2 i przedpokoju 5,34 m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie, grzejniki typowe żeliwne, ciepłą wodę zabezpiecza junkers gazowy zamontowany w łazience. Do lokalu przypisana jest piwnica lokatorska.

Suma oszacowania wynosi 37 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa sumy oszacowania i wynosi 28 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 770,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17-03-2015 - Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2015-02-17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-03-2015r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  200, odbędzie się 
pierwsza licytacja
wieczystego użytkowania gruntu na działce nr 65/8  do dnia 26.02.2090 roku oraz prawa własności budynków, położonych: ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów, obręb Zatorze, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00033376/8, własność przysługująca na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużników.
Działka o pow. 1087m2, zabudowana dwoma przylegającymi do siebie budynkami niemieszkalnymi. Budynek większy biurowo-usługowy, o pow. użytkowej 711,69m2, pow. zabudowy 391,86m2, jednopiętrowy, podpiwniczony, w części ocieplony, w dobrym stanie technicznym, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu; instalacja c.o. – piec gazowy w piwnicy.
Budynek mniejszy gospodarczo – magazynowy, o pow. użytkowej 124,43m2 i 127,40m2 pow. zabudowy, parterowy, w części podpiwniczony, z wejściem na parter i do piwnic z zewnątrz, połączony z przylegającym budynkiem przejściem na poziomie piwnic, w dobrym stanie technicznym.
Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów jest to teren skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta. Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 65/9, działka ma też bezpośredni dostęp z ulicy Podwalnej. Nieruchomość obciążona prawem bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 65/15, która wpisana jest w księdze wieczystej nr SW1D/00039969/4, na rzecz każdoczesnego wlaściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 65/8. 
Suma oszacowania wynosi 760 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 570 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 76 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)