24.08.2015 - Druga licytacja udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w Bielawie

data dodania: 2015-07-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-08-2015r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się :


  • o godz. 13:30 druga licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-lecia PRL 38/19, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1. Suma oszacowania udziału wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.

  • o godz. 13:40 druga licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-lecia PRL 38/19, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1. Suma oszacowania udziału wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.

Cała nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,75m2, składającego się z dwóch pokoi o pow. 10,77 i 16,30m2, kuchni (19,40m2), łazienki (4,28m2), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1. Lokal mieszkalny w dość dobrym stanie technicznym (w kuchni i łazience- oprócz wc, brak "białego montażu"), wyposażony w pełni w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Lokal położony na IV piętrze budynku czteropiętrowego, w dobrym stanie technicznym, położonym w atrakcyjnej strefie rynku lokalowego na działce, która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Piwnica lokatorska przypisana do lokalu.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja udziału w nieruchomości - Józefówek

data dodania: 2015-07-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-09-2015r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 268/1, o pow. 2285m2, położonej: Józefówek 1, obręb Ostroszowice, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00026628/8, własność dłużnika. Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Działka o dość regularnym kształcie, teren nie jest w pełni uzbrojony - brak kanalicacji, mocno zaniedbany. Dostęp do posesji bezpośrednio z drogi asfaltowej. Poziom terenu dzialki znacznie poniżej poziomu drogi. Działka leży na terenie, dla którego nie ma mpzp, wg stadium jest to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Nieruchomość jest zabudowana nieużytkowanym budynkiem jednorodzinnym o kubaturze brutto 520,30m3, w bardzo złym stanie technicznym oraz w podobnym stanie budynkiem gospodarczym o kubaturze 52,80m3, oba budynki wymagają rozbiórki.

Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
26.06.2015r. - Druga licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie

data dodania: 2015-06-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 26-06-2015r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną nr 651, położoną: ul. Krasickiego 51, 58-200 Dzierżoniów, obręb Centrum, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025080/7, własność dłużnika. Działka o pow. 296m2, całkowicie zabudowana budynkiem handlowym oraz dobudowanym do niego parterowym budynkiem gospodarczym o pow. 53m2. Budynek handlowy dwupiętrowy w tym poddasze użytkowe, podpiwniczony, o pow. użytkowej 636,48m2, w dość dobrym stanie technicznym, z bardzo dobrą dostępnością, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany piecami elektrycznymi.
Piwnica o pow. 87,50m2.

Teren w pełni uzbrojony, w atrakcyjnej strefie rynku, dla tego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren obszaru centralnego z istniejącą zabudową mieszkaniowo-usługowo-handlową.

Suma oszacowania wynosi 730 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 486 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 73 000,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
26.06.2015r. - Druga licytacja nieruchomości Bielawa

data dodania: 2015-06-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 26-06-2015r. o godz. 08:45, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 8,30% we współnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 10501, położonego: 58-260 Bielawa, ul. Ludowa 12/6, własność dłużniczki, dla lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025719/6. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,60m2. Składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony jest na I piętrze budynku. Lokal o podstawowym standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu, ogrzewanie piecem stałopalnym oraz własnym c.o. z piecem gazowym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,80m2. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, położony na działce nr 1057, o pow. 242 m2, która wg. stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
25.06.2015r. - Pierwsza licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2015-05-26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 25-06-2015r. o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się 
pierwsza licytacja
nieruchomości położonej:  ul.  Bat. Chłopskich, budynek nr 7 "B", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00020620/0. Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny, o pow. 214,20m2, wraz z udziałem 25,67% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r.gruntu w granicach działek nr 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Lokal położony na parterze i I piętrze budynku jednopiętrowego, składa się z ośmiu pomieszczeń i klatki schodowej oraz strychu.  Lokal o charakterze handlowo biurowym, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z kotłowni elektrycznej, oraz na parterze kominek z rozprowadzeniem ciepła na piętro. Dojazd bez ograniczeń, dostęp z ulicy i przez wewnętrzne podwórko. Budynek, w którym mieści się lokal to jeden z zespołów budynków: mieszkalnego i użytkowych, w kształcie litery L, jest to obiekt jednopiętrowy w dość dobrym stanie technicznym, położonym na działce nr 46/10. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności  (MS), brak miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.
Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   301 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
27.05.2015r. - Druga licytacja lokalu mieszkalnego w Piławie Górnej

data dodania: 2015-05-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 27-05-2015r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się:

druga licytacja

lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 2,12% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 16679, położonego: Plac Piastów Śląskich 4c/3, 58-240 Piława Górna, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, cztero kondygnacyjnym, trzyklatkowym, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie półzwartej, osadowionym na działce gruntu nr 338/7 o pow. 671m2, w sąsiedztwie budynków wielomieszkaniowych. Lokal o pow. użytkowej 31,20 m2, położony na I piętrze budynku, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Wejście do lokalu z klatki schodowe na piętrze.

Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie.

Dla lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00029423/2.

Suma oszacowania wynosi 70 120,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 746,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 012,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
28.05.2015r - Licytacje nieruchomości Pieszyce

data dodania: 2015-05-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-05-2015r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się :

pierwsza licytacja

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r. z prawem własności zabudowy, położonych: ul. Piskorzowska, 58-250 Pieszyce, obręb 02-Dolne, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługujących " Premet " S.A.:

- o godz. 14:30 - działka geodezyjna nr 612/2, o powierzchni 415 m2. Teren działki płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta, w części ogrodzony ogrodzeniem betonowym oraz w części metalowym, utwardzony trylinką i w części wylewką betonową. Nieruchomość sąsiaduje z utwardzoną drogą dojazdową - ul. H. Sienkiewicza oraz budynkami i zielenią. Wyposażona wyłącznie w przyłącze wodociągowe. Działkę przecina sieć energetyczna niskiego napięcia. Użytkowana jako parking. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 1-UMS z przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe. Istnieją rozbieżności zapisu w księdze wieczystej, a stanem rzeczywistym - w dziale I kw jest ujawniony budynek wiata, na podstawie oględzin działka jest niezabudowana, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00024448/8.

Suma oszacowania wynosi 15 520,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 640,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 1 552,00zł.

- o godz. 14:40 - działki nr 608/6, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11, 608/12, 608/13, 608/14, o pow. 2632,00m2. Nieruchomość składająca się z 8 działek, w większości o dość regularnym kształcie, położonych na terenie poprzemysłowym, obecnie opuszczonym i w znacznej części zaniedbanym, w pełni uzbrojonym. Działki nr 608/6 (pow. 97m2), 608/8 (pow. 285m2), 608/9 (pow. 164m2), 608/10 (pow. 97m2), 608/12 (pow. 71m2), 608/13 (pow. 699m2) i 608/14 (pow. 765m2) niezabudowane, stanowiące w większej części utwardzone drogi wewnętrzne. Działka nr 608/11 (pow. 454m2) zabudowana parterowym budynkiem niemieszkalnym (portiernia dawnych zakładów), budynek o pow. użytkowej 17,90m2 i powierzchni zabudowy 23,40m2, nieużytkowany i podniszczony, w dobrym stanie technicznym, działka w przeważającej części utwardzona. Działki położone na terenie, dla którego mpzp 1-U pozwala na zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W granicach nieruchomości znajdują się sieci instalacyjne - w części czynne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025295/7.

Suma oszacowania wynosi 125 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 590,00zł.

- o godz. 14:50 - działki geodezyjne nr 607/1, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, 609/1, 609/3, 609/4, 611/4, 611/5, 612/3, o pow. 7552,00 m2. Nieruchomość składająca się z 11 działek, w większości o dość regularnym kształcie, położonych na terenie poprzemysłowym, obecnie opuszczonym i w znacznej części zaniedbanym, w pełni uzbrojonym. Działki nr 607/1 (pow. 364m2), 607/3 (pow. 313m2), 609/1 (pow. 99m2), 611/4 (pow. 132m2), 611/5 (pow. 187m2), 612/3 (pow. 44m2), niezabudowane, stanowiące w większej części utwardzone drogi wewnętrzne. Działki nr 607/4 (pow. 1290m2) i 609/3 (pow. 79m2), niezabudowane, zakrzaczone, ukształtowane na dwóch poziomach o ok. 4m różnicy zniwelowanej skarpą. Działka 607/5 (pow. 436m2), ukształtowana na dwóch poziomach o różnicy ok 2m niwelowanej skarpą z niewielkimi murkami oporowymi, na wyższej części działki znajdują się fundamenty po trzech zbiornikach gazu, część niższa to nawierzchnia
z betonu monolitycznego. Działka 609/4 (pow. 669m2), niezabudowana kubaturowo, na działce znajduje się żelbetonowy zbiornik kanalizacyjny, obszar ze skarpami i zniszczonymi betonowymi schodami na gruncie i z niewielkimi murkami oporowymi. Działka 607/6 (pow. 3939m2), w znacznej części zabudowana czterema budynkami poprzemysłowymi, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków numerami 1p3, 2i, 3g i 4p, z których trzy tworzą jeden szereg, na działce znajdują się dwa żelbetonowe zbiorniki kanalizacyjne i nawierzchnia z kostki granitowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2706,40m2, budynki są różnej wielkości i w różnym stanie technicznym, nie są użytkowane i noszą ślady zniszczenia i dewastacji, w większości z nieczynnymi, zdekompletowanymi i poniszczonymi elementami instalacji, budynki mają łącznie 3170,70m2 powierzchni użytkowej. Budynek 1p3, czterokondygnacyjny, w dość dobrym stanie technicznym, pomieszczenia z wyjątkiem kilku, są zaniedbane i noszą ślady dewastacji. Budynek o pow. zabudowy 502,30m2, o pow. użytkowej 1507,70m2 i pow. ruchu 159,40m2. Budynek 2i, niewielki obiekt jednokondygnacyjny, czteropomieszczeniowy, w złym stanie technicznym położony obok budynku 1p3, budynek o pow. zabudowy 43,50m2, o pow. użytkowej 37,50m2. Budynek 3g, bardzo mały obiekt jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 6,90m2, o pow. użytkowej 6,00m2, przybudowany do środkowej części budynku 4p, składa się z czterech małych pomieszczeń. Budynek 4p najbardziej z rozległych budynków, wielobryłowy, w przeważającej części parterowy, z dachem szedowym, podpiwniczony na pow. 1108,80m2 (dawniej schrony obrony cywilnej). Budynek o pow. użytkowej 119,50m2 i pow. ruchu 39,70m2. Budynek zniszczony i zdewastowany. Działki 607/1, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, są wg mpzp położone na terenie zabudowy przemysłowo-usługowej 1-PU, a działki nr 609/1, 609/3, 609/4, 611/4, 611/5, 612/3 na terenie zabudowy usługowej 1-U, jako podstawowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako uzupełniającej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00028629/9.

Suma oszacowania wynosi 1 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 966 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 128 800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką
z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
07.05.2015r. - Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego w Bielawie

data dodania: 2015-05-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 07-05-2015r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 22,65% we wspólnych cześciach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 26112, położonego: ul. Wodna 3/2, 58-260 Bielawa, obręb: 0002-Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045362/4.

Lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, wybudowanego w 1885 roku, posadowionego na działce gruntu nr 137/3. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 35,24m2, składający się z pokoju o pow. 19,94m2, kuchni o pow. 11,00m2, łazienki z WC o pow. 4,30m2. Właściciel w ramach udziału w nieruchomości wspólnej korzysta z dwóch komórek lokatorskich usytuowanych w przyziemiu (o pow. 19,47 m2) oraz na poddaszu budynku (o pow. 4,83 m2). Instalacje wewnętrzne: elektryczna światła, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe - kominek.

Suma oszacowania wynosi 39 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 775,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 970,00zł w gotówce. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
24.04.2015 - Pierwsza licytacja udziału w prawie do lokalu w Pieszycach

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się:

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: ul. Ogrodowa 98 B/9, 58-250 Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego w udziale w wysokości 1/2 dłużnikowi. Lokal mieszkalny o pow. 46,60 m2, położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, w zabudowie trzyklatkowej, osadowiony na działce gruntu nr 938 o pow. 0,1735ha. Lokal składa się z trzech pokoi o pow. 14,30 m2, 9,25 m2 i 7,45 m2, kuchni o pow. 7,06 m2, łazienki z wc o pow. 3,20 m2 i przedpokoju 5,34 m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie, grzejniki typowe żeliwne, ciepłą wodę zabezpiecza junkers gazowy zamontowany w łazience. Do lokalu przypisana jest piwnica lokatorska.

Suma oszacowania wynosi 37 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa sumy oszacowania i wynosi 28 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 770,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17-03-2015 - Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2015-02-17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-03-2015r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  200, odbędzie się 
pierwsza licytacja
wieczystego użytkowania gruntu na działce nr 65/8  do dnia 26.02.2090 roku oraz prawa własności budynków, położonych: ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów, obręb Zatorze, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00033376/8, własność przysługująca na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużników.
Działka o pow. 1087m2, zabudowana dwoma przylegającymi do siebie budynkami niemieszkalnymi. Budynek większy biurowo-usługowy, o pow. użytkowej 711,69m2, pow. zabudowy 391,86m2, jednopiętrowy, podpiwniczony, w części ocieplony, w dobrym stanie technicznym, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu; instalacja c.o. – piec gazowy w piwnicy.
Budynek mniejszy gospodarczo – magazynowy, o pow. użytkowej 124,43m2 i 127,40m2 pow. zabudowy, parterowy, w części podpiwniczony, z wejściem na parter i do piwnic z zewnątrz, połączony z przylegającym budynkiem przejściem na poziomie piwnic, w dobrym stanie technicznym.
Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów jest to teren skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta. Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 65/9, działka ma też bezpośredni dostęp z ulicy Podwalnej. Nieruchomość obciążona prawem bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 65/15, która wpisana jest w księdze wieczystej nr SW1D/00039969/4, na rzecz każdoczesnego wlaściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 65/8. 
Suma oszacowania wynosi 760 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 570 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 76 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)