06.06.2017r. - Licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie

data dodania: 2017-05-04

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 06-06-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się :

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 10,50% we wspólnych częściach budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu, położonego: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 22/6, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045798/9, własność w niewydzielonych udziałach po 1/5 dłużników. Lokal mieszkalny o powierzchni 45,45m2, składający się z pokoju o pow. 28,21m2, kuchni o pow. 12,19m2 i przedpokoju o pow. 5,05m2, położony na III piętrze budynku trzypiętrowego. Właściciel korzysta wyłącznie z wc na korytarzu – obok lokalu oraz piwnicy (w księdze wieczystej brak zapisu o pomieszczeniach przynależnych). Pomieszczenia lokalu są przechodnie i położone jedno za drugim, są stosunkowo niskie – niewiele ponad 2,2m, a w pokoju blisko okna widoczne jest ugięcie stropu pomniejszające wysokość pomieszczenia do 2,16m. Mieszkanie nie jest zamieszkałe, zostały zdemontowane liczniki – gaz i energia elektryczna, zdaniem biegłego wymaga remontu. Lokal o niskim standardzie jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną – bez licznika, i gazową – bez licznika; ogrzewanie piecykiem stałopalnym. Budynek, w którym mieści się lokal, to trzy piętrowa kamienica w zwartej zabudowie Rynku, jest w dobrym stanie technicznym, położona w centrum miasta, w otoczeniu różnoraka funkcyjnie i zwarta zabudowa, dobra strefa rynku lokalnego, wg mpzp położona na terenie wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej – UW22 i strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 400,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.


Mieszkanie można oglądać 02.06.2017 ( piątek) godz. 09.00
09-05-2017r. - Licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie

data dodania: 2017-04-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 09-05-2017r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

pierwsza licytacja

praw wieczystego użytkowania działek położonych: AM-6, obręb Centrum, 58-200 Dzierżoniów, ul. Szkolna 3, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzony Uchwałą nr LII/344/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29.08.2014r, który opisuje ten obszar, jako teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych (8M/U). Własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w użytkowaniu wieczystym dłużnika. N/w działki tworzą funkcjonalno - gospodarczą całość i sprzedawane są łącznie, a stanowią:

- prawo wieczystego użytkowania do dnia 23.02.2095r, gruntu wraz z prawem własności zabudowy tj. budynku mieszkalno - użytkowego, w granicach działki nr 495/53, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022944/1. Działka o powierzchni 583m2, płaska, w znacznej części zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalno - użytkowym. Działka leży na terenie w pełni uzbrojonym, jest niezagospodarowana, od strony ul. Szkolnej ogrodzona. Dostęp do nieruchomości jest wygodny i odbywa się z ulicy Szkolnej, poprzez działkę nr 495/35 i 495/51. Budynek to obiekt jednopiętrowy, podpiwniczony o powierzchni użytkowej wszystkich kondygnacji 740,85m2 (piwnice 229,90m2, parter 250,75m2, piętro 260,20m2). Budynek murowany z cegły, wg ewidencji gruntów i budynków pochodzi z 1900r., o różnej wysokości poszczególnych kondygnacji i na każdej po kilkanaście pomieszczeń, o różnym stanie technicznym. Piwnice i parter w części użytkowane, piętro nie jest użytkowane, rozpoczęte są prace remontowe. Piwnice w budynku wysokie, z oknami od strony ul. Szkolnej. Stolarka okienna - PCV w dobrym stanie, stolarka drzwiowa w stanie gorszym (w części otworów drzwiowych brak drzwi). Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania z zasilaniem zewnętrznym (ZEC), na piętrze instalacje "zdekompletowane".

- prawo wieczystego użytkowania do dnia 23.02.2095r, gruntu w granicach działki nr 495/51, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022945/8. Działka o powierzchni 162m2, płaska, o kształcie zbliżonym do prostokąta, nie jest ogrodzona, użytkowana w części jako parking. Działka leży na terenie w pełni uzbrojonym, jest niezagospodarowana, nieco zaniedbana. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do działki odbywa się poprzez działkę nr 495/35.

- udział w wysokości 3000/10000 w prawie wieczystego użytkowania do dnia 12.02.2095r, gruntu w granicach działki nr 495/35, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022850/5. W całości działka o powierzchni 987m2, płaska, o nieregularnym, podłużnym kształcie, nie jest ogrodzona, stanowi dostęp do drogi publicznej dla przyległych nieruchomości. Działka leży na terenie w pełni uzbrojonym, jest niezagospodarowana, nieco zaniedbana. Na działce znajdują się pozostałości utwardzenia z kostki granitowej. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia, które ze względu na komunikacyjny charakter działki, nie stanowią ograniczenia w korzystaniu
z niej.

Suma oszacowania w/w praw wynosi 542 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 406 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 54 220,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

Oglądanie nieruchomości wyznaczono na dzień 04.05.2017r, godz. 10:00
09.05.2017r. - Licytacja nieruchomości w Gilowie

data dodania: 2017-04-03

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2017r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, sala 200, odbędzie się:

 - o godz. 10.00 pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej mieszkaniowej wraz z udziałem w wysokości 47,52% w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości objętej kw nr 50793/2, położonej: Gilów nr 17B/1, działka nr 30/1, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00050794/9. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 133,30m2, składający się z trzynastu pomieszczeń: cztery pokoje, dwie kuchnie, dwie łazienki, wc, spiżarnia, dwa korytarze i wiatrołap. Lokal położony na parterze dwulokalowego budynku jednopiętrowego. Lokal w dobrym stanie technicznym (ze zużytymi elementami wykończeniowymi zwłaszcza w części obciążonej służebnością - dwa pokoje, kuchnia, łazienka i część korytarza o łącznej powierzchni 55m2), o podstawowym standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i c.o. Do lokalu przynależą piwnice o pow. 72m2. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt dwulokalowy, jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym, położony na terenie, dla którego nie obowiązuje mpzp, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren osadnictwa wiejskiego. Posadowiony na działce o pow. 191m2, wydzielonej po obrysie budynku co powoduje, że dostęp do lokalu odbywa się po działce nr 30/3. Lokal obciążony prawem dożywotniej bezpłatnej służebności. Wartość tego prawa wynosi 12 271,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 179 088,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 316,00zł. Wartość mieszkania po uwzględnieniu prawa dożywotniej służebności wynosi 166 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 908,80zł.

 

- o godz. 10.10 pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 30/3, o pow. 1043 m2, położoną: Gilów, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00050795/6. Działka o mało regularnym kształcie, nieco odsunięta od głównej drogi, zabudowana budynkiem garażowo-gospodarczym, teren nie w pełni uzbrojony - brak kanalizacji i gazu. Działka zagospodarowana, w części ogrodzona, dostęp i dojazd do działki po drodze gruntowej - działka stanowi jedyny dostęp do lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 17B. Budynek garażowo-gospodarczy, parterowy, bez tynków, pokryty płytami azbestowymi, wg biegłego budynek nie przedstawia wartości. Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje mpzp, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren osadnictwa wiejskiego.

Suma oszacowania wynosi 33 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 320,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
04.04.2017r. - Licytacja nieruchomości w Pieszycach

data dodania: 2017-03-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 04-04-2017r., o godz. 11:00, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w 2124/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działek, położonej: 58-250 Pieszyce, ul. Botwina 8/3, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00048038/5, własność dłużnika. Lokal o pow. 48,40m2 wg pomiarów i obliczeń biegłego, wg księgi wieczystej 46,30m2, składający się z dwóch pokoi (o pow. 20,77m2 i 9,26m2) i kuchni (o pow. 9,45m2), łazienki i przedpokoju, położony na I piętrze budynku jednopiętrowego. Lokal w dostatecznym stanie technicznym, z mocno zużytymi elementami wykończeniowymi. Pomieszczenie kuchenne bez wyposażenia, z wyjściem na balkon. Lokal o niskim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną, instalacja c.o. nieczynna ze względu na niedziałający piec; instalacja gazu nieczynna - brak licznika. Budynek, w którym znajduje się lokal, to obiekt jednopiętrowy, czterolokalowy, w dobrym stanie technicznym, posadowiony na działce nr 236 i 237, o pow. 911m2, która wg mpzp jest położona na terenie opisanego jako mieszkalnictwo jednorodzinne (MN1.04).

Suma oszacowania wynosi 62 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 200,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

 

Tremin oglądania nieruchomości: 24.03.2017r. godz. 14:00
03.03.2017r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2017-02-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że: dnia 03-03-2017r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Osiedle Włókniarzy 18 A/29, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00045848/5, przysługującego dłużniczce. Lokal o pow. użytkowej 34,60 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. 17,80m2 z dostępem do loggii, pokoju o pow. 6,00m2, łazienki z WC o pow. 2,80m2 oraz przedpokoju. Położony na IV piętrze budynku wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w 1967 roku, posadowionym na działce gruntu nr 335, o pow. 9.476 m2, na obszarze dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa - nieczynna, sieć kablowa - internetowa, domofonowa, ogrzewanie lokalu centralne. Ogólny stan techniczny lokalu średni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne w budynku.

Suma oszacowania wynosi 70 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 070,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 02-03-2017r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
21.02.2017r. - Licytacja nieruchomości w Jaźwinie

data dodania: 2016-12-21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 21-02-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej, działki nr 1545/4, o pow. 0,3002 ha (3002m2), położonej w obrębie 01 - Jaźwina, gmina Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00044689/5. W dziale I-SP księgi wieczystej wpis prawa związanego z własnością: bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1545/4, polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz poprowadzenia mediów przez działkę nr 1545/5 (objętą kw SW1D/00044690/5) wzdłuż granicy z działką nr 865/2. Kształt działki korzystny - zbliżony do czworoboku, o dość płaskiej rzeźbie terenu, z lekkim nachyleniem w kierunku południowo - wschodnim. Dostępność komunikacyjna słaba, droga dojazdowa nieutwardzona, z drogi asfaltowej Jaźwina - Boleścin przez drogę gruntową nr 1371, następnie przez drogę nr 1370 oraz działkę nr 1545/5, wzdłuż granicy z dz. nr 865/2. Działka przeznaczona na cele rolne z możliwością zabudowy zagrodowej, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie działek rolnych. Teren działki słabo zagospodarowany, w całości porośnięty trawą i chwastami, w części podmokły. Nieruchomość nie jest wyposażona w przyłącza infrastruktury technicznej. Według ewidencji gruntów działka stanowi "łąki trwałe" (ŁIII). W MPZP Gminy Łagiewniki działka oznaczona symbolem 25.2RM - tereny rolne z możliwością zabudowy. Działka położona na terenie otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i w strefie ochrony zabytków archeologicznych.

Suma oszacowania wynosi 35 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
31.01.2017r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-12-21

Licytacja odwołana.
27.01.2017r. - Licytacja nieruchomości w Łagiewnikach

data dodania: 2016-12-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 27-01-2017r. o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 5,43% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, położony 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 22/8, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00036965/5, stanowiącego na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej własność dłużników. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,69m2, położony na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym, wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną (ciepła woda z bojlera), elektryczna i gazu, ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni węglowej. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym, posadowiony na działce nr 185/32, o pow. 3846m2. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 400,00zł Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 26-01-2017r. do godz. 12.00.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
14.12.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-11-10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 14-12-2016r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

mająca na celu zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej działki nr 765/2 - o pow. 165m2, i 774/4 - o pow. 221m2, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położone: ul. Szpakowa 18a, Obręb Południe, 58-260 Bielawa, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00039886/8. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 2005 - 2007. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 194,7m2, pow. użytkowa garażu 45,4m2. Budynek o bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe, ciepła woda z podgrzewacza gazowego przepływowego, elektryczną oświetleniową, kominek oraz instalację centralnego odkurzacza. Działka nr 765/2 częściowo ogrodzona, od strony ulicy ogrodzeniem stalowym na słupkach stalowych. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, działki zagospodarowane zielenią przydomową. Teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna. Działki leżą na terenie, który wg stadium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy jest opisany jako teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 626 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 417 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 62 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 13.12.2016r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
14.12.2016r. - Licytacja nieruchomości w Kiełczynie

data dodania: 2016-11-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 14-12-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr: 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 208, AM-1, niezabudowane, o łącznej powierzchni 13 318 m2, położone w woj. dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie Dzierżoniów, obrębie Kiełczyn, Kiełczyn nr 5,własność dłużniczki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00006139/7. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych - drogi powiatowej nr 3009 D, stanowiącej dz.ew. nr 85 oraz drogi gminnej, stanowiącej dz.ew. nr 194. Wzdłuż granicy działki ew. nr 173/5 biegną sieci infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Suma oszacowania wynosi 438 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 292 066,67zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 810,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 13.12.2016r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
24.11.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-10-13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-11-2016r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Osiedle Włókniarzy 5/12, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego dłużnikowi. Lokal o pow. użytkowej 39,76 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na III piętrze budynku wielorodzinnego, wieloklatkowego, czteropiętrowego. Budynek posadowiony na działce gruntu nr 388, o pow 4.995 m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie. Ogólny stan techniczny lokalu średni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne w budynku.

Suma oszacowania wynosi 63 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 390,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 23-11-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Oględziny nieruchomości: 21-11-2016, godz. 14:00


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

data dodania: 2016-09-20
08.11.2016r. - Licytacja udziału w nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2016-09-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 08-11-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

udziału w wysokości 1/4 niewydzielonej części nieruchomości, przysługującej dłużnikowi, w całości stanowiącej działki nr 682 i 709, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami niemieszkalnymi o charakterze gospodarczym, położonej ul. Brzegowa 135, obręb Dolny, 58-200 Dzierżoniów, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00007145/9. Działki o łącznej powierzchni 5074m2. Działka nr 682 w części ogrodzona, w części zaniedbana, dostęp do posesji bezpośrednio z ulicy, działka położona na terenie, który wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opisany jako tereny mieszkaniowe. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z dobudówką i siedmioma budynkami niemieszkalnymi. Budynek mieszkalny to dość duży murowany obiekt jednopiętrowy sprzed 1945r, o pow. użytkowej z dobudówką 295,40m2, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu, mieszkania mają oddzielne instalacje c.o. Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym z mocno zużytą wyprawą elewacyjną. Budynek mieszkalny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, zamieszkały przez trzy rodziny w odrębnych mieszkaniach. Do budynku dostawiona parterowa dobudówka mieszkalna. Budynki gospodarcze oznaczone na mapie ewidencyjnej jako 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, o łącznej powierzchni użytkowej 693,40m2, budynki 8g i 9g usytuowane w części mieszkalnej, o łącznej pow. zabudowy 280,00m2. Działka nr 709 to niewielki obszar w kształcie trójkąta, w ewidencji gruntów sklasyfikowany jako PsIV, zlokalizowana na terenie, który wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opisany jako teren drobnej działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową. W ramach udziału dłużnik zajmuje jeden lokal mieszkalny o pow. ok. 80m2 oraz budynki gospodarcze nr 3g, 4g, 5g i 6g.

Suma oszacowania wynosi 122 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 250,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
21.10.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie os. Włókniarzy 18A/29

data dodania: 2016-09-19

Licytacja odwołana.
18.10.2016r. - Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2016-09-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 18-10-2016r., o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną nr 651, położoną: ul. Krasickiego 51, 58-200 Dzierżoniów, obręb Centrum, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025080/7, własność dłużnika. Działka o pow. 296m2, całkowicie zabudowana budynkiem handlowym oraz dobudowanym do niego parterowym budynkiem gospodarczym o pow. 53m2. Budynek handlowy dwupiętrowy w tym poddasze użytkowe, podpiwniczony, o pow. użytkowej 636,48m2, w dość dobrym stanie technicznym, z bardzo dobrą dostępnością, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany piecami elektrycznymi. Piwnica o pow. 87,50m2. Teren w pełni uzbrojony, w atrakcyjnej strefie rynku, dla tego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren obszaru centralnego z istniejącą zabudową mieszkaniowo-usługowo-handlową.

Suma oszacowania wynosi 730 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 486 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 73 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 17-10-2016r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

Nieruchomość można oglądać 15.09.2016r. o godz. 10.30
29.06.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-05-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 29-06-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1,38% wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania terenu objętych KW nr 29076, położony: ul. Piastowska 18/305, obręb Fabryczna, 58-260 Bielawa, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00030977/0, własność dłużnika. Lokal o pow. użytkowej 55,36m2, położony na III piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pomieszczenia są w przeciętnym stanie, a niektóre elementy wykończeniowe nie przystają do dzisiejszych standardów (posadzki). Lokal o podstawowym standardzie jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną; lokal ogrzewany przenośnymi piecykami elektrycznymi. Budynek, w którymi mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, obiekt poprzemysłowy (w częściach wspólnych okna stalowe jednoszybowe), położony w atrakcyjnej strefie miasta, na działce nr 97/1, o pow. 2504m2, która wg studium jest położona na terenie usług centrotwórczych i jest zabudowana kilkoma budynkami mieszkalno-użytkowymi.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 000,00zł

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 28-06-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
15.06.2016r. - Licytacja udziału w nieruchomości polożonej w Bielawie

data dodania: 2016-05-10

Licytacja odwołana.
20.11.2015r. - Druga licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie - odwołana

data dodania: 2015-10-20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 20-11-2015r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się:
druga licytacja
nieruchomości położonej:  ul.  Bat. Chłopskich, budynek nr 7 "B", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00020620/0, własność: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEDEON" M. Socha, W. Rutkowski - spółka jawna. Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny, o pow. 214,20m2, wraz z udziałem 25,67% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r.gruntu w granicach działek nr 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Lokal położony na parterze i I piętrze budynku jednopiętrowego, składa się z ośmiu pomieszczeń i klatki schodowej oraz strychu.  Lokal o charakterze handlowo biurowym, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z kotłowni elektrycznej, oraz na parterze kominek z rozprowadzeniem ciepła na piętro. Dojazd bez ograniczeń, dostęp z ulicy i przez wewnętrzne podwórko. Budynek, w którym mieści się lokal to jeden z zespołów budynków: mieszkalnego i użytkowych, w kształcie litery L, jest to obiekt jednopiętrowy w dość dobrym stanie technicznym, położonym na działce nr 46/10. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności  (MS), brak miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   268 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 200,00zł .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)