24.04.2015 - Pierwsza licytacja udziału w prawie do lokalu w Pieszycach

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się:

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: ul. Ogrodowa 98 B/9, 58-250 Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego w udziale w wysokości 1/2 dłużnikowi. Lokal mieszkalny o pow. 46,60 m2, położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, w zabudowie trzyklatkowej, osadowiony na działce gruntu nr 938 o pow. 0,1735ha. Lokal składa się z trzech pokoi o pow. 14,30 m2, 9,25 m2 i 7,45 m2, kuchni o pow. 7,06 m2, łazienki z wc o pow. 3,20 m2 i przedpokoju 5,34 m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie, grzejniki typowe żeliwne, ciepłą wodę zabezpiecza junkers gazowy zamontowany w łazience. Do lokalu przypisana jest piwnica lokatorska.

Suma oszacowania wynosi 37 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa sumy oszacowania i wynosi 28 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 770,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
24.04.2015 - Druga licytacja działki niezabudowanej w Rościszowie

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości gruntowej - działki niezabudowanej, położonej: Rościszów, gmina Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, działka nr 238, stanowiąca na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00004098/3. Działka o pow. 1404m2, kształt regularny - zbliżony do prostokąta, teren nie jest w pełni uzbrojony - brak kanalizacji, wodociągu i gazu. Wg. ewidencji gruntów składa się z użytków PsIV, PsV oraz znikomej wielkości LsV - obszar ten to skarpa z kilkunastoma drzewami. Ukształtowanie działki jest typowe dla obszarów podgórskich - teren o dużym nachyleniu - całkowita różnica poziomów dochodzi do 20m na długości działki, czyli ok. 45m. Działka jest nieogrodzona, zaniedbana i w części zakrzaczona. Przez działkę przy granicy od strony drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna, a przy granicy z drogą płynie strumyk. Dostęp do działki zapewniony z drogi asfaltowej, z którą graniczy nieruchomość.

Suma oszacowania wynosi 18 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 850,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17.04.2015 - Pierwsza licytacja działek niezabudowanych w Bielawie

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-04-2015r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się:

pierwsza licytacja nieruchomości

działki niezabudowane nr 580, 581, 582, 583 i 585, o pow. 3,3771 ha (33 771m2), położonej w pobliżu ul. Nowobielawskiej, za budynkami nr 47-53, 58-260 Bielawa, obręb 4 - Nowa Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, należącej na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej do dłużników, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00013985/4. Działki położone na skłonie, teren niezagospodarowany, w części zakrzaczony i porośnięty drzewami, kształt działek to wydłużone wieloboki o dość regularnych kształtach. Działkę nr 580 przecina poprzecznie sieć energetyczna średniego napięcia. Od strony północnej działka graniczy z nieutwardzoną drogą gruntową nr 572, od strony północno-zachodniej z gruntem leśnym. Działka nr 581 w sąsiedztwie grunt leśny oraz działki niezabudowane o numerach 582, 583 i 580. Na działce nr 583 posadowiony jest słup energetyczny linii średniego napięcia. Działka nr 585 najbardziej wysunięta na południe. We wschodniej części usytuowany jest słup rozkraczny drewniany linii średniego napięcia. Południową i zachodnią granicę działki stanowi grunt leśny. Od strony północnej działka graniczy z działkami nr 582 i 583. Najbliższe sąsiedztwo od strony wschodniej stanowią grunty rolne oraz zabudowania mieszkalno - gospodarcze. Działki niedostępne komunikacyjnie - droga dojazdowa złej jakości, nieutwardzona i gruntowa. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej. Klasa bonitacyjna gruntów: S-PsV. Istnieją rozbieżności pomiędzy zapisami powierzchni nieruchomości w księdze wieczystej (34100,00m2), a powierzchnią nieruchomości ujawnioną w ewidencji gruntów (33 771,00 m2 - powierzchnia prawidłowa) oraz pomiędzy zapisami numerów działek w księdze wieczystej (3125, 3126, 3127, 3128 i 3129), a wypisem z rejestru gruntów ( 580, 581, 582, 583 i 585- co jest prawidłowe).

Suma oszacowania wynosi 76 660,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 495,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 666,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17.04.2015 - Druga licytacja lokalu mieszkalnego w Bielawie

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-04-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w 4,74% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą kw nr 22295, położonego: 58-260 Bielawa, ul. Piastowska 12 c/7, obręb: Fabryczna, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00032267/4. Lokal mieści się w budynku dwupiętrowym, w dostatecznym stanie technicznym, położonym na działce gruntu nr 87/14, o pow. 2075m2, która wg stadium jest położona na terenie zabudowy usług centrotwórczych. Lokal o pow. użytkowej 40,01m2, usytuowany na II piętrze budynku, składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Lokal o podstawowym standardzie, wyposażony w instalacje: wodno– kanalizacyjną, elektryczną i gazu; ogrzewanie piecem stałopalnym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,00 m2 i komórka na poddaszu o pow. 2,18 m2.

Suma oszacowania wynosi 60 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 050,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ( w tytule przelewu należy wpisać "wadium - km 1483/13")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17.04.2015 - Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym w Dzierżoniowie

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-04-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną nr 651, położoną: ul. Krasickiego 51, 58-200 Dzierżoniów, obręb Centrum, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025080/7, własność dłużnika. Działka o pow. 296m2, całkowicie zabudowana budynkiem handlowym oraz dobudowanym do niego parterowym budynkiem gospodarczym o pow. 53m2. Budynek handlowy dwupiętrowy w tym poddasze użytkowe, podpiwniczony, o pow. użytkowej 636,48m2, w dość dobrym stanie technicznym, z bardzo dobrą dostępnością, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany piecami elektrycznymi. Piwnica o pow. 87,50m2. Teren w pełni uzbrojony, w atrakcyjnej strefie rynku, dla tego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren obszaru centralnego z istniejącą zabudową mieszkaniowo-usługowo-handlową.

Suma oszacowania wynosi 730 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 547 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 73 000,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
26.03.2015r. - Licytacja nieruchomości Oleszna

data dodania: 2015-02-26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 26-03-2015r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 368 o pow. 1500 m2, położoną: ul. Lipowa 10, 58-214 Oleszna, gm. Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00047199/4. Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Działka o regularnym kształcie, w części ogrodzona, teren nie w pełni uzbrojony - brak gazu przewodowego. Dostęp do posesji bezpośredni z ulicy Lipowej. Działka leży na terenie, który wg stadium (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) jest opisany jako strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej (oznaczona w studium jako M), a także na obszarze oznaczonym jako strefa "A"- ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, parter z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 74,40m2, powierzchnia zabudowy 68m2. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną (woda ze studni) i elektryczną oraz centralne ogrzewanie (piec węglowy). Budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny z wiatą trzyścienną. Powierzchnia budynku na parterze 73,02m2 razem z wiatą i 37,20m2 na piętrze, schody zewnętrze mocno zużyte.

Suma oszacowania wynosi 131 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 100,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17-03-2015 - Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2015-02-17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-03-2015r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  200, odbędzie się 
pierwsza licytacja
wieczystego użytkowania gruntu na działce nr 65/8  do dnia 26.02.2090 roku oraz prawa własności budynków, położonych: ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów, obręb Zatorze, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00033376/8, własność przysługująca na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużników.
Działka o pow. 1087m2, zabudowana dwoma przylegającymi do siebie budynkami niemieszkalnymi. Budynek większy biurowo-usługowy, o pow. użytkowej 711,69m2, pow. zabudowy 391,86m2, jednopiętrowy, podpiwniczony, w części ocieplony, w dobrym stanie technicznym, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu; instalacja c.o. – piec gazowy w piwnicy.
Budynek mniejszy gospodarczo – magazynowy, o pow. użytkowej 124,43m2 i 127,40m2 pow. zabudowy, parterowy, w części podpiwniczony, z wejściem na parter i do piwnic z zewnątrz, połączony z przylegającym budynkiem przejściem na poziomie piwnic, w dobrym stanie technicznym.
Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów jest to teren skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta. Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 65/9, działka ma też bezpośredni dostęp z ulicy Podwalnej. Nieruchomość obciążona prawem bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 65/15, która wpisana jest w księdze wieczystej nr SW1D/00039969/4, na rzecz każdoczesnego wlaściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 65/8. 
Suma oszacowania wynosi 760 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 570 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 76 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
06.03.2015 - Licytacja lokalu mieszkalnego Bielawa

data dodania: 2015-02-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 06-03-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie , mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 8,30% we współnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 10501, położonego: 58-260 Bielawa, ul. Ludowa 12/6, własność dłużniczki, dla lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025719/6. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,60m2. Składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony jest na I piętrze budynku. Lokal o podstawowym standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu, ogrzewanie piecem stałopalnym oraz własnym c.o. z piecem gazowym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,80m2. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, położony na działce nr 1057, o pow. 242 m2, która wg. stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
10.02.2015r - Licytacja nieruchomości Bielawa

data dodania: 2015-01-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 10-02-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

wieczystego użytkowania gruntu do dnia 05.12.2089 roku, działki nr 246/5, 246/6, 246/8 i 246/10 oraz prawa własności budynków, położonych: ul. S. Żeromskiego 7a, 58-260 Bielawa, obręb Południe, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00032989/1. Działka nr 246/6 o pow. 310m2, prawie całkowicie zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, niepodpiwniczonym, parterowym, wybudowanym w 1900 roku, w technologii murowanej, w dobrym stanie technicznym, o pow. zabudowy 268m2 i pow. użytkowej 230m2. Działka nr 246/5 o pow. 779m2, prawie całkowicie zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym, niepodpiwniczonym, parterowym, wybudowanym w 1900 roku, w technologii murowanej, w średnim stanie technicznym, o pow. zabudowy 682m2 i pow. użytkowej 620m2. W budynku wydzielono trzy pomieszczenia produkcyjno-magazynowe oraz pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitariaty. Działka nr 246/10 o pow. 85m2, całkowicie zabudowana budynkiem usługowym z kotłownią – bez pozwolenia na budowę. Działka nr 246/8 o pow. 750m2, niezabudowana, w części utwardzona betonem, użytkowana jako plac manewrowy.

Całość terenu o pow. 1924m2, stanowi zwarty zespół budynków handlowo-usługowo-produkcyjnych wraz z zapleczem i placem manewrowym, ogrodzonych wspólnym płotem. Teren uzbrojony: woda, elektryczność, kanalizacja. Według stadium zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MP- tereny drobnej działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 650 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 65 050,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja udziałów w nieruchomości - Bielawa

data dodania: 2014-12-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 16-12-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się :

  • o godz. 14:00 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-lecia PRL 38/19, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1, Suma oszacowania udziału wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.
  •  
  • o godz. 14:10 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-lecia PRL 38/19, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1, Suma oszacowania udziału wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.

Cała nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,75m2, składającego się z dwóch pokoi o pow. 10,77 i 16,30m2, kuchni (19,40m2), łazienki (4,28m2), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1. Lokal mieszkalny w dość dobrym stanie technicznym (w kuchni i łazience- oprócz wc, brak "białego montażu"), wyposażony w pełni w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Lokal położony na IV piętrze budynku czteropiętrowego, w dobrym stanie technicznym, położonym w atrakcyjnej strefie rynku lokalowego na działce, która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Piwnica lokatorska przypisana do lokalu.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)