Pierwsza licytacja udziału w nieruchomości - Pieszyce, ul. Kopernika

data dodania: 2014-09-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-10-2014r. o godz. 12:00,  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się 
pierwsza licytacja 
udziału w wysokości 1/2 nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 13% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych  KW 17983, położonej: ul. Kopernika 178/9, 58-250 Pieszyce, obręb: Górne, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022637/6. Lokal o pow. 45,75m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, poddasza - łazienki. Lokal w nie najlepszym stanie technicznym, wyposażony w pełni w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, - nie funkcjonująca instalacja gazu; ogrzewanie piecem kaflowym. Lokal położony na II piętrze budynku dwupiętrowego, posadowionego na działce nr 407/2, o pow. 255m2.
 
Suma oszacowania wynosi 23 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 310,00zł w gotówce. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości - Bielawa, Os. Włókniarzy

data dodania: 2014-09-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-10-2014r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  200, odbędzie się 
pierwsza licytacja 
ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Os. Włókniarzy 4 d/15, 58-260 Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie wpisanego w rejestrze lokali  własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, (Adres spółdzielni:  58-260 Bielawa, os. Włókniarzy 1),
Dla lokalu  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.
Lokal mieszkalny o powierzchni 38,85m2, położony na IV piętrze budynku czteropiętrowego, składa się z dwóch pokoi o pow. 16,38m2 i 10,76m2, kuchni 4,47m2, łazienki 2,91m2 i przedpokoju 4,33m2. Lokal zaniedbany, wymagający remontu. Wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Do lokalu przynależy piwnica.

Suma oszacowania wynosi 76 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  57 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 640,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości - Pieszyce, ul. Kościuszki

data dodania: 2014-09-24

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-10-2014r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się 
pierwsza licytacja 
ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: ul. Kościuszki 3/47, 58-250 Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej, 
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,70m2, położony na IV piętrze budynku czteropiętrowego, składa się z pokoju o pow. 15,63m2, kuchni 9,75m2, łazienki 3,44m2 i przedpokoju 3,88m2.
Lokal jest w dość dobrym stanie technicznym, kuchnia i przedpokój wymagają remontu ścian i posadzki. Wyposażony w pełni w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Do lokalu przypisana jest komórka lokatorska.
Lokal niezamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 58 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  43 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 840,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacje udziałów w nieruchomości - Dzierżoniów, ul. Słowiańska

data dodania: 2014-09-20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-10-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się:

o godz. 12:00 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części  prawa użytkowania wieczystego gruntu do dnia 25.05.2041 roku oraz prawa własności: budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych i hali magazynowej, położonych: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 2, obręb 01- Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00016618/2, . Suma oszacowania udziału wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł

o godz 12:10 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części prawa użytkowania wieczystego gruntu do dnia 25.05.2041 roku oraz prawa własności: budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych i hali magazynowej, położonych: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 2, obręb 01- Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00016618/2, . Suma oszacowania udziału wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  85 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł. 

Cała nieruchomość stanowi działki geodezyjne o numerach ewid.: 47/1, 47/2 i 47/4 o łącznej powierzchni 2 476m2. Działka nr 47/1 o pow. 542m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, wybudowanym ok. 1880 roku, o pow. zabudowy 260,50m2 i pow. użytkowej pomieszczeń 193,90m2, w części podpiwniczonym, z poddaszem w części użytkowym oraz dobudówką gospodarczą. Działka w części utwardzona
i ogrodzona. Działka nr 47/2 o pow. 1525m2 zabudowana budynkiem hali magazynowej, wybudowanym w 1960 roku, jednokondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 227,90m2 i pow. użytkowej 211,20m2, nie posiadającym instalacji, działka w części utwardzona i ogrodzona.
Działka nr 47/4 o pow. 409m2 zabudowana w części budynkiem gospodarczym, o pow. zabudowy 9,30m2 - kwalifikującym się do rozbiórki. Działka nie jest utwardzona, w części ogrodzona siatką na słupkach stalowych. 
Dojazd bezpośredni na nieruchomość przez bramę wjazdową przy budynku mieszkalnym. Dostępne przyłącza: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów obecnie nie obowiązuje. W uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów przedmiotowe działki posiadają zapis: MS - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej średniej intensywności. Budynki znajdują się z strefie B ochrony konserwatorskiej.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

 
Licytacja nieruchomości - Bielawa, Osiedle XXV-lecia PRL

data dodania: 2014-09-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 15-10-2014r.
o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51,
w sali nr 200, odbędzie się

pierwsza licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: Osiedle XXV-lecia PRL 35/11, 58-260 Bielawa, obręb: 0003-Osiedle, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dłużnikom. Lokal położony na II piętrze budynku wielorodzinnego, o pięciu kondygnacjach, w całości podpiwniczonego, posadowionego na działce gruntu nr 727/1, o pow. 0,4938ha, wybudowanego w 1984r.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 50,80m2, składający się z dwóch pokoi o pow. 18,50m2 i 10,80m2 (jeden z balkonem), kuchni o pow. 8,10m2, łazienki z WC o pow. 3,20m2 oraz przedpokoju. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie.

Suma oszacowania wynosi 94790,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71092,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9479,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Szewska

data dodania: 2014-09-12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 15-10-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę siedliskową nr 184, o pow. 1649 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi, położoną: ul. Szewska 21, 58-260 Bielawa, obręb: 04-Nowa Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00012509/7

Na działce znajdują się: czynna studnia, fundamenty pod szklarnię i altanę. Nieruchomość ma dostępne przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną, telekominikacyjne, antenowe. Działka ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalany, wybudowany w 1900 roku, jednorodzinny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, z jednym wejście oraz gankiem. Wyposażony w instalacje: elektryczną, telefoniczną, wodociągową, kanalizacji satelitarnej, alarmową z monitoringiem, antenową. Ogrzewanie kominkowe oraz centralne zamontowane w 2008r. Powierzchnia zabudowy 157,66m2, kubatura budynku 1.036,10m3, pow. użytkowa pomieszczeń 221,60m2, pow. piwnic 21m2. Budynek gospodarczy, niemieszkalny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, brak klatki schodowej (wejście na piętro po drabinie). Powierzchnia zabudowy wnosi 73,40m2, kubatura 462,70m3, pow. użytkowa 116,60m2. Dwa budynki gospodarcze, niemieszkalne, jednokondygnacyjne,w zabudowach wonostojących. Powierzchnie zabudowy wnoszą 36,60m2 i 16,20m2, kubatury: 84,20m3 i 42,10m3, pow. użytkowe: 30,30m2 i 12,20m2. Budynek mniejszy nie widnieje w ewidencji budynków. W stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielawy działka położona jest na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Suma oszacowania wynosi 267 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 760,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 (w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 350/11")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Żeromskiego

data dodania: 2014-09-11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 10-10-2014r. o godz. 08:45, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1,15% we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 11382, położonego: ul. Żeromskiego 44/11, 58-260 Bielawa, obręb: Północ, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00011421/9. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,26m2. Składający się dwóch pokoi (16,08 i 6,32m2), kuchni (6,12m2), łazienki (2,89m2) i przedpokoju (4,85m2), położony jest na III piętrze budynku czteropiętrowego. Lokal o średnim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i gazu - instalacja jest doprowadzona do lokalu nie ma jednak licznika, mieszkańcy nie korzystają z urządzeń gazowych. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt cztero piętrowy w dobrym stanie technicznym, położony na działce o pow. 871 m2, która wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 79000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7900,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości - Dzierżoniów, Os. Różane

data dodania: 2014-09-04

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 07-10-2014r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: os. Różane 34 A/10, 58-200 Dzierżoniów, obręb: 0002 Nowe Miasto, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, os. Jasne 20, Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00042072/3.

Lokal mieszkalny usytuowany na IV piętrze budynku wielorodzinnego, osadowionego na działce gruntu nr 1033, o pow. 9476m2. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o pow. użytk. 31,21m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie z kotłowni miejskiej, grzejniki żeliwne z indywidualnym opomiarowaniem.

Suma oszacowania wynosi 87 210,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 407,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 721,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

 

Lokal można oglądać w czwartek 02.10.2014r. o godz. 9:00
Pierwsza licytacja nieruchomości - Bielawa, Os. XXV-lecia PRL

data dodania: 2014-09-04

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 03-10-2014r. o godz. 12:00, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

pierwsza licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: Osiedle XXV-lecia PRL 30/9, 58-260 Bielawa, obręb: 0003-Osiedle, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045863/6, Lokal położony na IV piętrze budynku wielorodzinnego, o pięciu kondygnacjach, w całości podpiwniczonego, posadowionego na działce nr 1532/105, wybudowanego w 1985r.

Lokal mieszkalny o powierzchni 59,20m2, składający się z trzech pokoi w tym jeden z dostępem do balkonu (17,70; 10,70 i 12,20m2), kuchni (7,50m2), łazienki (3,20m2), WC (1,50m2) i przedpokoju (6,40m2).
Lokal w średnim stanie technicznym, wyposażony w pełni w instalacje: elektryczną -oświetleniową, wodociągową, kanalizację sanitarną, gazową, telefoniczną, internetową, domofonową, sygnalizacyjną, kablową TV; ogrzewanie centralne. W ramach udziału właściciel korzysta z komórki lokatorskiej w piwnicy o pow. ok. 2,70m2 - piwnica lokatorska przypisana do lokalu.

Suma oszacowania wynosi 137 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 700,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Piastowska 12c/7

data dodania: 2014-08-18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 19-09-2014r. o godz. 10:30, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w 4,74% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą kw nr 22295, położonego: 58-260 Bielawa, ul. Piastowska 12 c/7, obręb: Fabryczna, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00032267/4. Lokal mieści się w budynku dwupiętrowym, w dostatecznym stanie technicznym, położonym na działce gruntu nr 87/14, o pow. 2075m2, która wg stadium jest położona na terenie zabudowy usług centrotwórczych. Lokal o pow. użytkowej 40,01m2, usytuowany na II piętrze budynku, składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Lokal o podstawowym standardzie, wyposażony w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną i gazu; ogrzewanie piecem stałopalnym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,00 m2 i komórka na poddaszu o pow. 2,18 m2.

Suma oszacowania wynosi 60 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 375,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 050,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.( w tytule przelewu należy wpisać "wadium - km 1483/13")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja lokalu mieszkalnego - Bielawa, ul. Wolności

data dodania: 2014-04-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 4,31% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 25962, położony: ul. Wolności 118/8, 58-260 Bielawa, obręb: Północ, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00044210/7. Lokal mieści się w budynku wielolokalowym o funkcji mieszkalno - użytkowej, położonym na działce gruntu nr 697/7, o pow. 1477m2. Budynek wybudowany w 1910 roku.
Lokal o pow. użytkowej 33,64m2, usytuowany  na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi (o pow. 5,50 i 16,70m2), kuchni (o pow. 8,84m2) i łazienki z wc (o pow. 2,60m2). Wejście do lokalu przez wspólny przedpokój z lokalem nr 8 - część wspólna nieruchomości - o pow. użytkowej 4,20m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, gazową, sygnalizacyjną. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Właściciel w ramach udziału użytkuje komórkę gospodarczą, o pow. ok.3,70 m2, usytuowaną w budynku gospodarczym na podwórzu.


Suma oszacowania wynosi 33 400,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 340,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
( w tytule przelewu należy wpisać "wadium - licytacja w spr. km  302/13")
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości położonych w Dzierżoniowie , ul. Andersa

data dodania: 2013-11-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że w dniu  28-11-2013r.  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się:


 pierwsza licytacja nieruchomości


o godzinie 11:00 prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2093r. nieruchomości niezabudowanych, położonych w pobliżu ul. Generała Władysława Andersa 6 A i B, 58-200 Dzierżoniów, obręb: 01 - Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  przysługujących dłużnikowi: MM DUAL Sp.z o.o. w Dzierżoniowie. Działki znajdują się na obszarze, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonym stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce przedmiotowe działki oznaczone są symbolem PP o przeznaczeniu " tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta". Dla działek była wydana 17.01.2012r. decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "realizacji obiektu handlowo - usługowego z uzupełniającą funkcją mieszkalną w zabudowie wolnostojącej
wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną". Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej; wjazd przez niezabudowane działki będące własnością Gminy Dzierżoniów i w użykowaniu wieczystym przez osoby prawne.


1) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 114/89 i 114/91, o łącznej powierzchni 1638m2, w części zagospodarowana: utwardzenie wykonane z płyt betonowych, ogrodzenie - ok. 100mb z siatki na słupkach stalowych, i ok 40mb murowane z pustaków Alfa, zamykana brama wjazdowa o długości 6mb. Na działce nr 114/89: punkt czerpania wody, dwie studzienki kanalizacji deszczowej i trzy pokrywy żeliwne kanalizacji sanitarnej. Kształt działek jest średnio korzystny: 114/89 - nieregularny czworokąt, 114/91 - nieregularny wielobok. Dostępne przyłącza infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz w części utwardzona droga dojazdowa. Nieruchomość przecina napowietrzna sieć alarmowa. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00049729/3. Istnieją rozbieżności między wpisami w kw, a stanem rzeczywistym.
Suma oszacowania wynosi 61 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  46 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 140,00zł.


2) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 114/96, o powierzchni 274m2, w części zagospodarowana: utwardzenie wykonane z płyt betonowych, ogrodzenie - z siatki z kątowników. Kształt działki jest średnio korzystny - nieregularny wielobok. Przedmiotowa nieruchomość miała pełnić funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej. Nieruchomość przecinają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i gazowa. Padto nieruchomość przecina napowietrzna sieć alarmowa. Nieruchomość obciążona prawem służebności drogi koniecznej o wartości 3300zł. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00047738/5. Istnieją rozbieżności między wpisami w kw, a stanem rzeczywistym.
Suma oszacowania wynosi 7400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  5 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 740,00zł.

 

o godzinie 11:30 prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2093r. i prawa własności budynku położonego:  ul. Generała Władysława Andersa 6 B, 58-200 Dzierżoniów, obręb: 01 - Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługującego dłużnikowi: Marvel Dachsystem sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nieruchomość stanowią działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 114/90 i 114//93, o łącznej powierzchni 2.202m2, kształt działki: nr 114/90 - nieregularny wielobok, nr 114/93 - nieregularny czworokąt, w części zabudowane budynkiem magazynowym. Przedmiotowa nieruchomość jest ogrodzona. Budynek użytkowy - magazynowy posadowiony jest na działce gruntu nr 114/93, wybudowany w 2008 roku, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej, o pow. użyt. 221,50m2, kubatura 1 064,50m3. W budynku znajdują się dwa pawilony magazynowe o pow. 112,80m2 i 108,70m2 oraz WC. Dostęp do pomieszczeń przez bramy wjazdowe oraz przez wejście boczne, pomiędzy pawilonami wewnętrzne przejście. Pawilony wyposażone są w bramy podnoszone.  Instalacje w budynku: elektryczna oświetleniowa w części z czujnikami ruchu, ogrzewanie przenośnym piecem stalowym na paliwo stałe. Działki znajdują się na obszarze, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonym stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce przedmiotowe działki oznaczone są symbolem PP o przeznaczeniu " tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta".  Przedmiotowe działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej; wjazd przez niezabudowane działki będące własnością Gminy Dzierżoniów i w użytkowaniu wieczystym przez osoby prawne. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00043297/3.
Suma oszacowania wynosi 166 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 680,00zł.

 
Ceny zawierają podatek VAT.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium - licytacja nieruchomości kw 49729, kw 47738 lub kw 43297")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl, www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)